PRAKTIJK VAN HUISARTSEN

Dr. Patrick Baert - Dr. Marlies Ghequire - Dr. Antoon Van den Berge

Voedingsadvies

Imke Goemaere is een diëtiste en voedingsdeskundige. U kan bij haar terecht voor elk aangepast voedings – en dieetadvies. Dit kan bij:

 • elke vorm van voedingsvoorlichting (vb: sportvoeding, zwangerschap, peutervoeding,...),
 • ziekte (vb.: diabetes, overgewicht, ondergewicht, ziekte van Crohn,…).

  

Specialisaties:

 • Suiterziekte en chronisch nierlijden
 • Overgewicht (ook kinderen)
 • Cholesterol / triglyceriden

 

De diëtiste is elke woensdagnamiddag aanwezig in de praktijk Beselare. Indien gewenst kan de afspraak ook in Geluveld plaatsvinden. U kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 057 69 70 71 (secretariaat) en 0494 65 19 85 (GSM diëtiste).  

Op aanvraaag kan de diëtiste ook op huisbezoek komen.  

 

Tarieven:

 • Eerste consultatie (1 uur): 43 euro
 • Opvolgconsultaties (30 minuten): 20 euro
 • Huisbezoeken: Verplaatsingskosten + 0,3352 euro per kilometer

Deze tarieven zijn conform de richttarieven van de Vlaamse Beroepvereniging Van Voedingsdeskundigen en Diëtisten.

 

Tussenkomst van de mutualiteit bij elk dieet- en voedingsadvies

Het bedrag waarvoor de mutualiteit tussenkomt is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent.

 • Christelijke mutualiteit: 40 euro terugbetaald na 4 raadplegingen, met voorschrift van arts.
 • Socialistische mutualiteit: 50% van de kosten, maximum 250 euro, met voorschrift van arts.
 • Liberale mutualiteit: 10 euro per consultatie, maximum 6 keer per jaar, met voorschrift van arts.
 • Onafhankelijke mutualiteit:15 euro per consultatie, maximum 2 keer per jaar, geen voorschrift van arts.
 • Neutraal ziekenfonds: 10 euro per consultatie, maximum 5 keer per jaar, enkel betalingsbewijs van diëtiste.

 

Attesten voor de tegemoetkoming kunt u hier downloaden:

  

Tussenkomst van de mutualiteit bij diabetes of suikerziekte

Elk, door het RIZIV erkende diabeet, dit betekent dat u in het bezit bent van een diabetespas (paars boekje), heeft recht op 2 keer 30 minuten met gedeeltelijke terugbetaling van het voedingsadvies bij een diëtiste. Ook diabeten of mensen met chronische nierinsufficiëntie in kader van zorgtraject hebben recht op gedeeltelijke terugbetaling van 2 consultaties per jaar.

De tegemoetkoming bedraagt 16,85 euro voor rechthebbenden met voorkeurregeling en 14,04 euro voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling.

U krijgt hiervoor telkens een blauw briefje zoals u bij de huisarts of de kinesist ontvangt. Dit briefje draagt u in bij het ziekenfonds en op die manier kan u genieten van de tegemoetkoming.

Attest om een diabetespas aan te vragen kunt u hier downloaden.