PRAKTIJK VAN HUISARTSEN

Dr. Patrick Baert - Dr. Marlies Ghequire - Dr. Antoon Van den Berge

Logopedist

Het woord 'logopedie' kan je verdelen in LOGO (= woord) en PEDIE (= leren) en betekent dus letterlijk 'woorden leren'. Maar het beroep is veel ruimer dan dat!

 

U kan voor verschillende problemen bij een logopedist terecht:

 • lees-, schrijf- en rekenstoornissen
  • Sommige kinderen ondervinden ernstige problemen bij het leren spellen, lezen of rekenen. We spreken dan over dysorthografie, dyslexie en dyscalculie. Een logopedist heeft als taak om deze kinderen in samenspraak met de school en het CLB zo goed mogelijk vooruit te helpen en te begeleiden.

 • taalontwikkelingsstoornissen
  • De taalontwikkeling kent een afwijkend of vertraagd verloop.
 • articulatieproblemen
  • De spraakklanken worden niet of verkeerd uitgesproken. Het kan zowel om een weglating, vervanging of vervorming gaan. De meest voorkomende vormen hiervan zijn een foutieve uitspraak van de 's' of de 'r'.
 • afwijkend mondgedrag
  • Mondademen, duimzuigen en tongpersen veroorzaken vaak articulatieproblemen. Maar evengoed kan dit een negatieve invloed hebben op de tandenstand. 
 • stemstoornissen
  • Heesheid kan veroorzaakt worden door een afwijking aan de stembanden of door verkeerd stemgebruik. De taak van de logopedist hierbij is het aanleren van een goede spreektechniek en hulp bieden bij het wegwerken van eventuele verkeerde stemgewoontes. Zowel kinderen als volwassenen kunnen in aanmerking komen voor stemtherapie.
 • afasie
  • Dit is verworven taalstoornis (vb na een CVA,...) met verlies of verminderen van vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken als gevolg.
 • dysartrie
  • Hier zorgt een stoornis in de spierspanning en/of coördinatie van de spieren (door een aandoening in het zenuwstelsel) voor een articulatieprobleem.
 • dysfagie
  • Dit is een slikstoornis als gevolg van een neurologische aandoening (zoals een trombose, ziekte van Parkinson,...) of structurele problemen in de mond of keel (gezwel of toestand na een operatie).

 

Terugbetaling:

De terugbetaling van een behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de stoornis. Dit wordt uitgelegd bij het eerste gesprek en wordt duidelijk na het onderzoek. De officiële tarieven worden steeds toegepast. 

 

 

Meer informatie vindt u ook op de volgende website:

http://www.vvl.be/vvl-informeert/info-voor-iedereen