PRAKTIJK VAN HUISARTSEN

Dr. Patrick Baert - Dr. Marlies Ghequire - Dr. Antoon Van den Berge

U kan online een afspraak maken met de dokters

Naast het telefoonnummer 057/69 70 71, kan u ook afspraken maken via onze website. Door deze dienst aan te bieden, hopen we de telefonische bereikbaarheid van het secretariaat te verbeteren. 

 

Enkele aandachtspunten:

  • Als u een afspraak wenst voor 2 personen, neem dan ook 2 afspraken.
  • Als u uw afspraak bij de huisarts niet kan nakomen, gelieve die telefonisch tijdig te annuleren of te verplaatsen.

 

Bij het niet nakomen van afspraken zonder te verwittigen, zien we ons genoodzaakt een administratieve kost van 5 euro aan te rekenen!


Let op dat u een afspraak kiest op de locatie die u wenst (Geluveld of Beselare).

  

Klik hier om online een afspraak te maken met Dr. Baert.


Klik hier om online een afspraak te maken met Dr. Ghequire.

 

Klik hier om online een afspraak te maken met Dr. Van den Berge.