PRAKTIJK VAN HUISARTSEN

Dr. Patrick Baert - Dr. Marlies Ghequire - Dr. Antoon Van den Berge

Praktijkaanbod

Longfunctieonderzoek

Spirometrie is een eenvoudig, pijnloos en zeer betrouwbaar onderzoek om de werking van de longen te meten. Via deze test kan een arts met zekerheid vaststellen of iemand aan een obstructieve longaandoening lijdt en kan men ook de evolutie van de ziekte opvolgen.

 

Een spirometrie gebeurt met een spirometer. Dit is een apparaat met een mondstuk waarin de patient moet blazen. Hiermee wordt de longfunctie onmiddellijk bepaald. De resultaten worden op papier weergegeven en kunnen automatisch vergeleken worden met de normale waarden (dit zijn waarden van gezonde personen van dezelfde leeftijd).

 

Het is belangrijk om patiënten goed te kunnen opvolgen. Zoals men regelmatig het bloedsuikergehalte bij diabetespatiënten en de bloeddruk bij patiënten met een te hoge bloeddruk controleren, zo is spirometrie eigenlijk ook een routinetest, maar dan voor het opsporen en het opvolgen van (chronische) longaandoeningen.

 

Spirometrie maakt het mogelijk om:

  • longaandoeningen in een vroeg stadium op te sporen;
  • een correcte diagnose te stellen die toelaat om een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld COPD (chronische obstructieve longziekte) en astma, maar ook andere aandoeningen;
  • het bepalen van de longfunctie bij rokers.

 

24 uurs bloeddrukmeting

Aan de hand van een 24 uurs bloeddrukmeting kan uw huisarts een beter inzicht krijgen betreffende uw bloeddruk. Bij deze meting gebeurt dit automatisch: gedurende 24 uur wordt uw bloeddruk automatisch verschillende keren gemeten (overdag, 's nachts, tijdens inspanning, in rust). De behandeling kan hiermee, als nodig, aangepast worden.