Huisartsenpraktijk
De Bron Beselare

Geluwestraat 2 – 8980 Beselare
057 69 70 71

secretariaat@debronbeselare.be

 

Dr. Patrick Baert

Dr. Antoon Van den Berge

Secretariaat & Verpleegkundige Veerle

De Bron is een groepspraktijk, bestaande uit twee huisartsen en 1 praktijkassistente/verpleegkundige.

 

 

 

We geven veel aandacht aan overleg.

Alle artsen beschikken over uw medisch dossier.

Er is vrije keuze welke arts u wenst voor een consultatie.

Bij spoedgevallen of tijdelijke afwezigheid vervangen de artsen elkaar.

 

 

Discretie in verband met uw medische en vertrouwelijke gegevens is volledig gegarandeerd.

Het is voor ons, huisartsen, belangrijk om ons goed te organiseren. Dit is een niet-eindigend groeiproces waarbij uw inbreng als patiënt zeer belangrijk is. Daarom zouden we het fijn vinden als u uw bemerkingen aan ons zou kenbaar maken.

Consultaties

Alle consultaties zijn op AFSPRAAK! U kan online een afspraak maken of telefonisch op 057 69 70 71 (bij voorkeur tussen 7u30 en 11u). Als er online niets meer zichtbaar is, mag u altijd bellen.

 

– Indien u een consultatie wil voor 2 personen, moeten er ook 2 afspraken geboekt worden. De arts kan anders niet op afspraak blijven werken, en dit is storend voor de patiënten die na u komen.

 

– Komt u voor een consultatie ter voorbereiding van uw operatie? Gelieve 2 afspraken na elkaar te maken met vermelding “pre-operatief dossier”.

 

– Verwittig tijdig als u uw afspraak niet kunt nakomen, dit creëert nieuwe afspraakmogelijkheden voor andere patiënten!

 

– Gelieve steeds uw e-ID of ISI+ kaart (voor kinderen onder 12 jaar) mee te brengen naar de praktijk.

 

– Kom liefst zelf op consultatie. Hoe minder wij in de auto zitten, hoe meer tijd wij voor u hebben. Door het afsprakensysteem worden de wachttijden tot het minimum verkort.

 

– Gelieve HUISBEZOEKEN zo mogelijk aan te vragen VOOR 10 UUR ‘S MORGENS zodat wij ons werk beter kunnen plannen.

Naast een gewone consultatie kunt u onder andere bij ons voor het volgende terecht:

– Bloedafnames

– Acute medische zorgen bij allerhande ongevallen (hechting, wondzorg, gips enz.)

– Longfunctiemeting (spirometrie), electrocardiogram, 24-uurs bloeddrukmeting

– Reisadvies

– Vaccinaties en adviezen

– Uitstrijkjes

– Kleine heelkunde (bvb cryotherapie, wratten, pigmentvlekjes, cystes enz.)

– Zwangerschapsopvolging

– Vaccinaties en opvolging van zuigelingen op het voor u beste moment

Uw globaal medisch dossier (GMD) is de verzameling van al uw medische en  vertrouwelijke gegevens, die bewaard worden door uw huisarts. Dankzij dit globaal medisch dossier wordt de kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid verbeterd. De communicatie tussen de huisarts, specialist en andere zorgverstrekkers wordt op die manier geoptimaliseerd.

 

Alle medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden.

U en uw arts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand.

Er worden nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen vermeden.

De uitwisseling van gegevens en doorverwijzing gebeuren vlotter.

Op ieder eerste consultatie van een nieuw kalenderjaar zal de huisarts, mits uw toestemming, een GMD afsluiten. De arts stuurt zelf alles op naar het ziekenfonds en vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij alle artsen in de huisartsenpraktijk De Bron.

 

Indien het nodig is, kunnen alle artsen van de praktijk uw medisch dossier inkijken.

Bij Dr. Baert en Dr. Van den Berge mag u hiervoor een patiëntenafspraak boeken.

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 

Blijf thuis als je ziek bent.

Was regelmatig je handen.

Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus:

Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.

Wees aandachtig voor risicogroepen. Dit zijn personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem,…

Bij afwezigheid van uw huisarts kunt u altijd terecht op het telefoonnummer 051/24 50 50.

 

U kunt ook terecht in de HUISARTSENWACHTPOST in Roeselare, die georganiseerd wordt door de vzw Huisartsen Midden West-Vlaanderen. De huisartsenwachtpost is open op zaterdag, zondag en feestdagen van 8 uur ‘s morgens tot 20 uur ‘s avonds, dit is steeds op afspraak.

 

Adres:

Huisartsenhuis

Hippoliet Spilleboutdreef 34

8800 Roeselare

 

Bij hoogdringendheid: bel de dienst 112!

Tijdens de normale openingsuren kunt u de dichtsbijzijnde apotheken bereiken op de volgende nummers:

 

– Apotheek Beselare: 057/ 46 65 77

– Apotheek Ghesquiere (Geluveld): 057/46 68 54

– Apotheek Coene (Zonnebeke): 051/ 77 88 04

 

Na de openingsuren en in het weekend vindt u de apotheek van wacht via deze link: www.apotheek.be

Contactgegevens

Huisartsenpraktijk De Bron
Geluwestraat 2
8980 Beselare
057 69 70 71
secretariaat@debronbeselare.be